Tuyển Dụng

Thông tin tuyển dụng tháng 6 năm 2016

Kỹ sư nông học: 2
Công nghệ sinh học: 5
Kỹ sư xây dựng: 1
Kế toán: 1
Quản trị kinh doanh: 1
Trung cấp/cao đẳng điện dân dụng: 1
Trung cấp/cao đẳng điện lạnh: 1